אליפות ישראל ה-2 בכדורשת חופים | אשדוד 2018

אליפות ישראל השניה בכדורשת חופים תיערך בחוף הקשתות אשדוד ביום חמישי 26.7.18. לפרטים ולטופס רישום היכנסו:

https://www.loglig.com/Activity/Form/3518