הועד המנהל

הועד המנהל Board Of Directors

ועד העמותה הוא הגוף המנהל של העמותה. כל סמכות וכח שלא הוקצו במפורש למוסד אחר בעמותה מסורים לוועד העמותה. תפקידו העיקרי של הוועד הוא קידום מטרותיה של העמותה ומימושן. על פי החלטת האסיפה הכללית הוועד המנהל כולל עד תשע חברות. הוועד המנהל קובע את נוהלי הישיבות. במהלך ישיבות הוועד המנהל, ראשות וועדות האמונות על הנושאים השונים באיגוד מעבירות דיווחים שוטפים על הפעילות במסגרת הוועדה.

הוועד המנהל פועל בהתנדבות, ומתוך אמונה במטרות העמותה. החלטות הוועד המנהל מתקבלות באופן דמוקרטי בישיבות הוועד. יש מקום לדעות שונות ויחד עם זה, משהתקבלה החלטה על ידי חברות הוועד, גם אם מנוגדת לדעת חלקן, כולן מתגייסות ליישום ההחלטה בהתאם לתחום אחריותן. בהנהלת האיגוד יש מקום למתנדבות שאינן חברות הוועד המנהל באופן רשמי. הדלת פתוחה לכל שחקנית שרוצה לתת כתף ולתמוך בפעילות האיגוד וכן להציע רעיונות חדשים ולפעול למימושם.

 

חברות הועד המנהל:

מיכל סיון - יו"ר
 גלי ליבוביץ
רחל סלומון
עדנה צדוק
אילונה כהן
אילנית ברקת
אושרת חבר אזולאי
ענת כנר

 

 

הועד המנהל מונה 8 חברות

ליבוביץ' גלי

גלי ליבוביץ

יושבת ראש הועד המנהל מהקמתו ועד 2018. מיסדת וחברת הנהלת האיגוד מיום הקמתו. כיו"רית אחראית לפעילותה התקינה של העמותה. חברה בועדת משחקים, יו"ר ועדת כספים.

מיכל סיון

מיכל סיון

ממייסדות איגוד הכדורשת, חברת ועד מנהל ויו"ר הוועד המנהל החל מ 2018. יו"ר וועדת קשרים עם רשויות והממסד. יוזמת ומטפלת בפתיחת ליגות חדשות, שימור ופיתוח ליגות קיימות, קשר עם קבוצות. מייסדת סיירת הכדורשת ומרכזת את פעילותה, אחראית על אתר האינטרנט הישראלי, תחזוקה שוטפת של דף פייסבוק הישראלי.

עדנה צדוק

עדנה צדוק

ממייסדות איגוד הכדורשת, חברה בועדת סיירת הכדורשת מאז היווסדה, חברה בוועדת אירועים – עוסקת ברכש, לוגיסטיקה, אילת ומכביה מנהלת את פורום ראשי הקבוצות של כפר סבא.

אילונה כהן

אילונה כהן

מאמנת כדורשת בכירה , בצוות הכשרות מאמנים במכללה האקדמית וינגייט, אחראית על פיתוח ליגת הנערות ותפעולה הארצי. חברה בועדה מקצועית, מנהלת את מתחם כדורשת ילדות ונערות באולמפידת הילדים, חברה בועדת אירועים.

רחל סלומון

רחל סלומון

מייסדת איגוד הכדורשת, אחראית לתחום תפעול הליגות השונות – תשתיות, שופטים ורשמים. אחראית תחום ביטוח האיגוד, השחקניות והמאמנים. חברה בועדת המשחקים, חברה בועדת קשר עם רשויות,יו"ר ועדה מקצועית

ענת כנר

ענת כנר

חברת ועד מנהל – קדנציה ראשונה, שותפה בתחום האדמיניסטרציה והכספים, סיירות, הפצת בשורת הכדורשת, כתיבת תכנים ורשתות חברתיות.

אילנית ברקת

אילנית ברקת

מרכזת את פעילות האיגוד בצפון, חברת ועדת כספים, חברה בועדת חריגים מינוף ענף כדורשת בקרב נשות הצפון בפרט. הפצת כדורשת בארץ ובחו"ל.

אושרת חבר אזולאי

אושרת חבר אזולאי

חברה בועדת משחקים, חברה בועדת קשר עם רשויות. אחראית על הקשר עם מנהל התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט וגופים ממסדיים נוספים. מנהלת עמותת הפועל אבירי בת ים.

.

שירותים בקליק
הרשמה
תשלומים
לוחות משחקים
יצירת קשר
סיירת כדורשת
אולמות משחק

השותפים שלנו